Začali jsme novou kapitolu 3 – At school, v Pupils Book jsme vyplnili str. 22 a 23, hlasitě jsme opakovali nová slovíčka na str. 90 – backpack, book, crayon, notebook, pen, pencil, pencil case a rubber.

DÚ na příště je rozstříhat slovíčka na str. 75 a dát do desek/vybarvit/

Příště se naučíme – This is my pencil case,..I have got a pen,…