Dokončili jsme opakování lekce Unit 5 – My clothes v PB na str. 45, za dom. úkol je procvičovat ústně slovíčka a fráze My socks are green. I ´ve got a new skirt,…This is my jacket,…

V ABook jsme opakovali všechna písmena, nalepili jsme tabulku spelování na 2. stranu a zpívali ABC song. Příště přidáme písmena S, T, U, V.

V pondělí 16.1 si napíšeme Test 5.