ČJ – sloh – pozdrav, oslovení – v učeb. str. 84 a v PS str. 76

JV – vyjm. slova po L – učeb. str. 32 – 33, v PS str. 28 – 31, Procv. pravopisu do str. 7/ 2, příští týden v pondělí 14.11. si

napíšeme čtvrtletní test – bude to spíš opakování učiva 2. ročníku, vyj. slova tam ještě nebudou

LV – Čítanka str. 30 – 33

M – A – začali jsme sčítat a odčítat do 1000, zaokrouhlujeme na stovky

v učeb. jsme skončili na str. 43 a v PS na str. 28/ 14, početník do str. 25

G – vzájemná poloha přímek – rovnoběžky/nerýsujeme/, různoběžky / budeme rýsovat kolmice – prosím přinést

trojúhelník s ryskou/, v učeb. jsme probírali str. 62 a v PS str. 42