Český jazyk, učebnice 72/6- vymyslet a napsat 7 vět podle obrázku.

Prvouka- pr.s. 45- Opakování. Děti by měly zvládnout samy 🙂