ZDRAVÍ DRUHÁCI 🙂

Školní řád

https://www.zs-kolodeje.cz/wp-content/uploads/2021/06/SKOLNI-RAD-2021-distancni-vyuka.pdf

VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍCH SEŠITŮ

DISTANČNÍ VÝUKA

odkaz Webex

https://zs-kolodeje.webex.com/zs-kolodeje-cs/j.php?MTID=m378f533972c4c0a3fb58ee7868992c91

Rozvrh hodin platný od

1.9. 2022

Seznam školních

pomůcek

Škola v přírodě – lokalita: HOTEL SEMERINK (Jizerské hory)

Termín: 12. – 17.5. 2023

Cena: 5.100,- Kč

1. záloha:  2.600,- Kč do 6.2. 2023

2. záloha: 2.500,- Kč do 28.4. 2023

Platby uhradit: č. ú. 249 338 349/0800 – VARIABILNÍ SYMBOL UVÉST STEJNÝ JAKO U OBĚDŮ. Platbu lze také uhradit jednorázově do 6.2. 2023

Organizace školního roku 2022/2023 – školní prázdniny

https://www.msmt.cz/uploads/O201/Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK + KONZULTACÍ

 • třídní schůzka 27.9. 2022 v 17h
 • třídní schůzka 21.11. 2022 – tripartita
 • konzultace 17.1. 2023
 • třídní schůzka 11.4. 2023

Den otevřených dveří – 21.3. 2023

Zápis do 1. třídy – 4.4. 2023

DOKONČILI JSME – k 15.11.

 • ČESKÝ JAZYK: pracovní sešit: do str. 39
 • ČESKÝ JAZYK: učebnice: do str. 37
 • PÍSANKA: 1. díl: do str. 14
 • PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU: do str. 1/2
 • MATEMATIKA: pracovní učebnice I. díl: do str. 42
 • POČETNÍK: do str. 15
 • PRVOUKA: učebnice: do str. 21
 • PRVOUKA: pracovní sešit: do str. 21

Čtenářský list – odevzdat do – kniha dle vlastního výběru do 24.2. 2023

KALENDÁŘ AKCÍ

ZÁŘÍ:

 • 14.9. – DIVADLO MINOR – Koukej, svět! – 100 Kč

ŘÍJEN:

LISTOPAD:

 • 3.11. – DIVADLO MINOR – Tramtárie – 160 Kč
 • 27.11. – TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU u školy

PROSINEC:

 • 1.12. – EKOPROGRAM – Zimní hrátky – 60 Kč
 • 5.12. – VÁNOČNÍ FOCENÍ
 • 8.12. – NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM – workshop – téma: „Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu“ + prohlídka NTM – 90 Kč
 • 19.12. – DIVADLO HORNÍ POČERNICE – Kde se vzaly Vánoce (agentura Petra Kubce)- 60 Kč
 • 21.12. – VARIETÉ ADONIS – 40 Kč

LEDEN:

 • 12.1. – DIVADLO MINOR – Mia a velryba – 160 Kč

ÚNOR :

 • 8.2. – DIVADLO MINOR – Zachraňte číslo 6 – 100 Kč

BŘEZEN:

DUBEN:

 • 12.4. – DIVADLO MINOR – Demokracie – 160 Kč

KVĚTEN:

ČERVEN