Školní družina je nedílnou součástí školy a slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí po vyučování. Cílem vzdělávání ve družině je obohatit denní program dětí a nabídnout dostatek námětů a aktivit ke smysluplnému využití volného času. Tyto aktivity jsou ve formě pravidelných vzdělávacích a zájmových činností. Příležitostně jsou to i různé výlety a kulturní akce.

xxxx

xxx

U nás v družině je na prvním místě hlavně zábava a také to, aby se tu děti cítily dobře 🙂

Pokud budete cokoliv potřebovat ohledně fungování školní družiny, můžete se na mne kdykoliv obrátit.

Renata Ševčíková

602 149 554