Z MHMP se nám daří získávat granty na primární prevenci ve školách. Covidová situace nám neumožnila čerpat grant po celý školní rok, ale nyní již školení ve třídách probíhají. Děti se tak, podle věku, seznámí s pravidly spolupráce a komunikace, naučí se bránit šikaně a narazí i na digitální wellbeing. Lektory přivítáme opět od společnosti Jules a Jim, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jsou výteční.