se nikomu nelíbí. V geometrii jsme opakovali rýsování čtverce pomocí úhlopříček, potom jsme se naučili rýsovat šestiúhelník za pomoci kružítka a trojúhelníka s ryskou. V češtině jsme si zopakovali psaní yý/ií ve vyjmenovaných slovech na str. 25 v učebnici a následovalo opakování slovních druhů na str. 110/114 cv. 3a). Přírodověda – Třídění živých organizmů str. 49-50.