Další týden distančního vzdělávání je za námi. Doufáme, že jste si užili zábavu s přípravou velikonoční výzdoby a plněním zadaných úkolů. Rodičům patří dík za spolupráci a zaslané fotografie. Pochvala patří vzorným předškolákům, kteří mají distanční vzdělávání povinné a pilně plní úkoly a odevzdávají vypracované pracovní listy. Doufáme, že jste velikonoční svátky prožili v pohodě a s nimi spojené tradice si vyzkoušeli. Všichni jste moc šikovní. Těšíme se, až se zase uvidíme společně ve školce.

https://photos.app.goo.gl/Vzm2EJp7MXiyoaP89