Obědy vydáváme mezi

11:15 – 13:25

Ceny obědů

strávníci 7 – 10 let21 Kč
strávníci 11 – 14 let23 Kč
dospělí strávníci26 Kč

ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Počítá se věk, kterého strávník dosáhne v konkrétním školním roce od 1. 9. do 31. 8.

Placení

Stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet školy:

7034 – 249 338 349 / 0800


pokyny, jak zařídit trvalé příkazy k platbě dostanete vždy písemně na začátku školního roku (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku)

A tady veškeré dobroty vznikají

Stravování od 8. 3. 2021

Vážení rodiče žáků ZŠ na distanční výuce + VŠECH DĚTÍ Z MŠ i nyní máte možnost po zaregistrování se na: ekonomzs@seznam.cz, získat pro své děti obědy, které si můžete odebírat do přinesených nádob. Registrovat se můžete u vedoucí školní jídelny na e-mailu ekonomzs@seznam.cz. Jak jste byli informováni mailem výdej probíhá mezi 11 a 12 hodinou.

Stravování při rotační výuce od 12. 4.

Obědy budou vydávány v souladu s interním nařízením ředitele školy tak, aby se třídní kolektivy při prezenční výuce nemíchaly.

Výdej stravy žákům na distanční výuce probíhá beze změn.