Obědy vydáváme mezi

11:15 – 13:25

A tady veškeré dobroty vznikají
Provozní řád školní jídelny

Ceny obědů:            

Ceny obědů v ZŠ    

strávníci   7 – 10 let          Kč 31,– (690,-)

strávníci 11 – 14 let          Kč 33,– (730,-)

dospělí strávníci               Kč 40,– (880,-)

Cena stravného v MŠ

na celý den (přesnídávka + oběd + svačina+ pitný režim)

 děti do 6 let –        52 Kč  na den (záloha 1 150Kč na měsíc)

 7leté děti –            55, Kč  na den (záloha 1250 Kč na měsíc)

Ceny obědů jsou stanoveny podle Vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Počítá se věk, kterého strávník dosáhne ve školním roce od 1.9.- začátek šk. roku do 31.8- konec šk. roku.. Event. školné za školní družinu je Kč 400,- za měsíc.

Placení :  Stravné se vybírá během školního roku bezhotovostně převodem na účet.  Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně. Pozor, nově se platí školné a stravné zvlášť.

Stravné: 7034-249338349/0800

Školné: 19-249338349/0800

Výběr ze dvou jídel: Druhé jídlo bude možné vybírat nejpozději tři pracovní dny předem. Poté jídlo nebude možné měnit. Jídlo bude možné volit přes internet nebo přímo v budově školy. Jídlo, které si objedná méně než 15 strávníků se vařit nebude. Strávníci dostanou druhou variantu z jídelního lístku.

Odhlašování obědů:  Odhlašovat obědy můžete osobně u okénka ŠJ, nebo telefonicky

na č.  281  971 085 den předem, nejpozději tentýž den ráno den předem do 20.00 hodin. Přístupové do 7.15 hodin. Další možností, jak odhlašovat, je po internetu kódy máte z loňského školního roku, novým vydáme. První den nepřítomnosti může být vydán oběd do přinesených nádob (v 11.15 hodin), ostatní dny si podle vyhlášky musíte odhlásit.

Pokud bude stravování ukončeno (např. stěhování), musí být školní jídelna zákonným zástupcem informována PÍSEMNĚ!

Naše jídelníčky najdete na portále www.jidelna.cz .

   Mgr. Zdeněk Dolanský                                        Tereza Křivková

          ředitel školy                                                 vedoucí školní jídelny

                                  zde oddělte

Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

Přihláška ke stravování                          Třída_______________         

Jméno___________________________________Datum narození___________

Adresa bydliště____________________________________________________

Mé dítě bude chodit na obědy ode dne__________________________________

ve dnech________________________________

Č.účtu, ze kterého budeme platit stravné:_______________________________

Vyplněné vraťte zítra t.j. 2.9. třídní učitelce.                         

 Podpis rodičů___________________________________

   Základní škola a mateřská škola Koloděje, IČO 70908133

Přihláška ke stravování v MŠ

Jméno a příjmení dítěte_____________________________________________

Datum narození____________________

Adresa bydliště___________________________________________________

Č. účtu, ze kterého budete platit stravné: ______________________________,

Vyplněné vraťte zítra tj. 2.9. paní učitelce.

                                                        Podpis rodičů_________________________

ODDĚLTE A PONECHTE SI

Školné se platí jako jednorázová měsíční částka, dokud je dítě v MŠ přihlášeno.

Školné neplatí dítě 1 rok před dosažením školního věku a dítě s odkladem školní docházky.

Stravné i školné se vybírá během školního roku bezhotovostně na náš účet.

Pokyny, jak zařídit převody (čísla účtů, variabilní symbol, datum převodu), dostanete písemně.

Naše jídelníčky najdete na portále www.jidelna.cz

Cena stravného a školného:

Cena stravného v MŠ

na celý den (přesnídávka + oběd + svačina+ pitný režim)

 děti do 6 let –        52 Kč  na den (záloha 1 150Kč na měsíc)

 7leté děti –            55, Kč  na den (záloha 1250 Kč na měsíc)

Počítá se věk, kterého dítě dosáhne ve školním roce od 1.9.2022 do 31.8.2023.

Mgr. Zdeněk Dolanský                                                           Tereza Křivková

         ředitel školy                                                                vedoucí školní jídelny