Úvodní informace

Mateřská škola se nachází na okraji Koloděj, na klidném místě v blízkosti zeleně, náleží k základní škole, se kterou sdílí rozlehlou zahradu a hřiště. Budova mateřské školy, postavená v roce 2014, je moderní a nabízí dostatek prostor pro vzdělávání a hru dětí. Provozní doba školky je od 6:30 do 17:15 hodin.

Do školky lze přijímat 68 dětí, které se vzdělávají ve třech třídách. Třídy jsou vybaveny nábytkem, množstvím hraček a moderních pomůcek a dětem poskytují dostatek prostoru pro rušnější hry, ale i pro odpočinek. Učitelky využívají třídy ke skupinovým činnostem, i k individuální práci s dětmi. Ke každé třídě náleží samostatná šatna a sociální zařízení.

Dětem je poskytována plnohodnotná strava (plníme program Skutečně zdravá škola, http://www.skutecnezdravaskola.cz/). Samozřejmostí je dostatečný pitný režim (ve třídách i na zahradě jsou pítka). Respektujeme individuální potřebu odpoledního odpočinku dětí.

Mateřskou školu navštěvují děti od 2 do 7 let, třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Ideální umístění školky na okraji Prahy, v malé městské části, nám umožňuje udržovat rodinnou atmosféru. Prohlédněte si naši školku při virtuální prohlídce: http://www.virtualni-skoly.cz/skola/247-ms-kolodeje

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023 proběhl 2. 5. 2022

Níže naleznete seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2022/2023. Rozhodnutí v papírové podobě jsme vydávali od úterý 24. 5. 2022..

2. zápis do mateřské školy

V souladu se zákonem „LEX UKRAJINA“ proběhne 28. června 2022 mezi 13:30 – 16:30 hodinou v budově MŠ Koloděje zápis pro ukrajinské uprchlíky. Dvojjazyčná žádost o přijetí a formulář pro vyjádření lékaře budou k dispozici v mateřské škole, případně si je můžete stáhnout z tohoto webu. Mimo žádost a vyjádření lékaře přineste vízový doklad dítěte a doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat. Doložte místo pobytu dítěte, pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybnosti může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel. Žádost je možno dodat (včetně všech požadovaných dokumentů) i přes datovou schránku školy, mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou. V současné době je počet volných míst 0.

Školní vzdělávací program MŠ

Školní řád MŠ

Omluvný list pro předškoláky

Pověření k vyzvedávání dítěte

Organizace školního roku 2022/23

Jak omluvit absenci dítěte

Nepřítomnost dítěte můžete nahlásit paní učitelce ve třídě. V případě náhlého onemocnění využijte mobilní telefon (+420 739 095 355, mobilní telefon do zelené třídy +420 601 343 866). Dítě je nutné omluvit do 7:30 hodin v den, kdy do školky nepřijde (v případě pozdější omluvy již nelze odhlásit svačina a oběd).