Jak titul napovídá, tento týden byl zaměřený na bližší seznamování dětí, na navazování kamarádských vztahů mezi nimi navzájem a utužování třídního kolektivu.

Děti se učily novou písničku, kreslily vlastní portrét, účastnily se aktivit, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci s ostatními kamarády, ať už v celé třídě či v menších skupinkách, poslouchaly či sledovaly pohádky a příběhy na toto téma.

Společně jsme si povídali o tom, jaký by měl kamarád být a jak by se k sobě měli přátelé chovat.

https://photos.app.goo.gl/qFNximtNGAUVCp6S6