Jak název napovídá, tento týden jsme se zaměřili na bližší seznamování dětí, na navazování kamarádských vztahů mezi nimi a na utužování třídního kolektivu. Děti se učily novou písničku, kreslily svůj portrét, vyráběly veselá trička s otiskem dlaně a účastnily se aktivit, které byly zaměřené na spolupráci s ostatními kamarády. Poslouchaly a sledovaly pohádky na toto téma a snažily se popsat, jaký by měl kamarád být. Vzhledem k pěknému počasí jsme hodně času trávili také na zahradě při společných hrách.