V matematice jsme probírali dělení deset. čísel číslem přirozeným. Učebnice str. 27 cv. 7, 8. Na straně 28 cv. 1. Za domácí úkol dopracovat i), j), h). Všechna ostatní cvičení jsou vypracována do školního sešitu.

Vlastivěda : Severočeský kraj – vodstvo, podnebí, města, obyvatelstvo.