Dnes je 9. dubna a probírali jsme se opět podmetem vyjádřeným a nevyjádřeným v učebnici na str. 126/122 – všechna cvičení ústně. Matematika – geometrie: Čtyřúhelníky – čtverec , konstrukce pomocí úhlopříček. Učebnice str. 52, 53. Přírodověda – Česká republika – oblast mírného pásu. Učebnice str. 44 – 46.