Tento týden se děti blíže seznamovaly s tím, co se pěstuje na polích, jaké základní plodiny můžeme na poli vidět, jak se zpracovávají a jaké mají využití pro člověka. Na toto téma plnily různé aktivity ve skupinkách i jednotlivě (třídily luštěniny, skládaly podle velikosti ap.), ochutnávaly semínka a výrobky z obilovin, tvořily obrázky a dokonce si zahrály i pohádku „O řepě“a naučily se novou básničku „Brambora“. Jako každý týden nechyběly ani pohybové hry, poslech pohádek, zpívání a proběhnutí na školní zahradě. Začátkem týdne děti překvapil naučný program o dravcích, který se jim velice líbil. Dalším překvapením byl „pohádkový dědeček“, který nám přečetl pohádky před odpočíváním. Přejeme všem krásný víkend.