Tento týden jsme se blíže seznamovali s některými na jaře kvetoucími keři i stromy. Nejprve jsme si o nich povídali nad obrázky ve školce a potom jsme je hledali a prozkoumávali i při pobytech venku. Děti si namalovaly rozkvetlý šeřík a větvičku z jablůňky ve váze. Ve skupinkách plnily na toto téma nejrůznější úkoly, poslouchaly pohádky a u klavíru zpívaly jarní písničky. I přes ztížené podmínky (stavební úpravy ve třídě)si děti šeříky provoněný týden užily. Také si vyzkoušely, jaké to je, obědvat ve školní jídelně. Především pro předškoláčky to byl zážitek a určitě vám o něm vyprávěly.

Velké díky rodičům, kteří měli tu možnost a během úprav v oranžové třídě si děti nechali doma, nebo je vyzvedli po obědě. Pomohli nám tím zvládnout obtížnou situaci a nám se podařilo vtěsnat děti z naší třídy do zbylých dvou tříd.

https://photos.app.goo.gl/EB4LNydcs6HbfKnd8