Jak název napovídá, tématem posledních dvou listopadových týdnů jsou pohádky. Děti vybíraly své nejoblíbenější pohádky, učily se některé z nich s pomocí obrázků vyprávět a třídily obrázky k jednotlivým pohádkám. Společně jsme si prohlíželi ilustrované pohádkové knížky, děti kreslily Červenou Karkulku a z barevného papíru stříhaly a lepily králíka z klobouku. Z dřevěné stavebnice stavěly společně hrad pro princeznu a naučily se novou hru na vodníky. Pohádkové téma je dětem velice blízké a tak si všechny aktivity a hry náležitě užily.

Přejeme vám krásný víkend.