Zopakovali jsme si. Český jazyk . zájmena osobní, přivlastňovací.

Učebnice str. 100/96 cv. 2a), str.101/97 cv. 5, 6. Cv. 4 za DÚ.

Matematika – učebnice str. 8 cv. 5, 6 kolektivně, poslední 4 příklady z cv. 6 za DÚ.

Vlastivěda str. 42 – 44.