Český jazyk – Taktik – str. 2 – 6. Nová škola – str. 5 cv. 1-4, str. 6 cv. 5 do ŠS, str. 6 cv. 6a) do ŠS.

Matematika – uč. str. 4 – 7. Ze str. 7 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do ŠS, cv. 7 za DÚ také do ŠS.

Vlastivěda – zeměpis : str. 2

Vlastivěda – dějepis : Doba kamenná, železná a bronzová.

Přírodověda – str. str. 3