Tento týden jsme si s dětmi povídali o naší planetě Zemi, o životě na ní. Prohlíželi jsme si atlas světa a seznamovali se s kontinenty, s živočichy kteří na planetě žijí, s lidmi, jak jsou odlišní, jaké mají zvyky, tradice a kulturu, že mluví různým jazykem, mají různé písmo. Dále s vodou-mořem, oceánem, řekami, potoky, rybníky.

Planetu jsme si i nakreslili, vyzkoušeli některé zvyky cizích zemí, vyráběli indiány, čínské čepičky , četli pohádky, poslouchali písničky a nechyběl ani pohyb a protažení ve třídě i na zahradě.

https://photos.app.goo.gl/52sQZpni2nRKvufRA