Tématem tohoto týdne bylo vše, co je spojené s hudbou. Děti se seznamovaly s tím, k čemu slouží noty, co je to houslový klíč, poznávaly různé hudební nástroje a ve skupinkách plnily aktivity na toto téma (puzzle houslového klíče, překreslování barevných not podle vzoru, třídění not a tvoření dvojic, skládání názvů hudebních nástrojů z písmenek podle vzoru). Z barevných kříd malovaly podklad a na něj pak z papírků sestavovaly a lepily obrázek houslového klíče. Děti také kreslily veselé zpívající hlavičky. Předškoláci z vystříhaných proužků papíru sestavovaly podle čísel obrázky hudebních nástrojů a lepily je do okének se stejnými čísly.

Celý týden děti zpívaly různé písničky a doprovázely je hrou na tělo, či na hudební nástroje, hrály hry se zpěvem a poslouchaly pohádky. Společně jsme řešili hudební hádanky a poznávali hudební nástroje podle zvuku. Příjemné slunečné počasí jsme využili k procházkám i pobytu na zahradě.

https://photos.app.goo.gl/EUauYyDHGDExF4FS8