Březen, pro knížku si vlezem…jelikož je březen měsíc knihy, povídali jsme si o knihách. S jakými druhy se můžeme setkat, jak o knihy pečovat, zacházet s nimi. V úterý jsme navštívili místní knihovnu, kde dětem paní knihovnice připravila na ukázku několik dětských knih, povyprávěla o skřítkovi, který se o zde o vše stará a na závěr přečetla dětem pohádku, děti si dopoledne v knihovně moc užily a jako poděkování nakreslily paní knihovnici krásné obrázky. Celý zbytek týdne jsme si prohlíželi knihy, které si děti přinesly z domova (a za to je moc chválíme, že nezapomněly). Z knížek jsme si četli pohádky nebo alespoň úryvky. Děti vyrobily krásné obrázky s Červenou Karkulkou a vlkem a každý den procvičovaly grafomotoriku. Ve středu nám přišla číst “ pohádková “ babička, která nás jednou měsíčně navštěvuje. Cvičení a pohybové hry jsme také nezanedbávali. Celé dopoledne jsme zakončili procházkou po okolí, dokonce jsme došli až do Stupic, kde si za odměnu děti pohrály na hřišti.

Přejeme dětem a rodičům krásný víkend, plný sluníčka.