Některé děti stále neovládají násobení a dělení, přestože nyní pracujeme s čísly do 1000, násobení a dělení do 100 musí znát. Je třeba i doma toto procvičovat. Děkuji LŠ