Tento týden jsme věnovali různým činnostem, hrám a hračkám, které děti baví a mají je rády. Zaměřili jsme se na nejoblíbenější hračku, kterou si děti zkusily také namalovat. Věnovali jsme se společným pohybovým hrám, zpívání a tanečkům. Protože máme všichni rádi také pohádky, navštívil nás kašpárek se svou knihou „Bylo jednou jedno divadlo“, z které jsme si přečetli několik pohádek s již zmíněným kašpárkem, ale také loupežníky, králem, princeznou, čerty a dalšími pohádkovými postavami. Přálo nám také sluníčko a děti si mohly po dlouhé době užít i naši zahradu se skluzavkou a dalšími herními prvky.

https://photos.app.goo.gl/bMr2jpEELe2D1Upc9