S dětmi jsme si povídali o tom, co rády dělají ve volném čase, co je zajímá, co si představují pod slovem záliba. Každý má rád něco jiného a každý má jinou zálibu.

Hráli jsme společné hry na přání dětí, zpívali jsme, tancovali a tvořili.

Předškoláci si procvičovali psaní číslic, grafomotoriku, rozvíjeli si logické myšlení a procvičovali paměť.

Celý týden se nesl v duchu přání dětí.

https://photos.app.goo.gl/smGQcApZy6F3ZGNa9