Vážení rodiče, posílám Vám informaci o naplněnosti kroužků, které lektoruji sám. Beznadějně naplněn je KLUB LOGIKY – šachy, dáma. Od září bude otevřen i středeční FLORBAL, kam se přihlásil minimální počet – tj. šest dětí. Stále je možno se dohlásit. Bohužel minimální zájem jste projevili o MODELÁŘe, kam se přihlásilo jen jedno dítě a o kroužek PSANÍ všemi deseti prsty, kde jsou zatím pouze dva zájemci. Pokud se situace do konce září nezmění, tyto dva kroužky se neotevřou a peníze za kurzovné Vám vrátím. Mgr. Zdeněk Dolanský