z češtiny – učebnice str. 102/98 zájmena tázací. Na procvičení cv. 10. Jinak jsme pracovali v pracovním sešitě na straně 54 cv. 6, 7, 8 ústně.

Matematika – geometrie – osa úhlu str. 69 v učeb. I. díl, rýsovali jsme si do sešitu ostré úhly, pojmenovávali jsme je a rýsovali jejich osu.Tím pádem jsme se széznámili s osou souměrnosti v učebnici II. díl na str. 45 cv. 1, 2, 3 a na str. 46 cv. 5. V PS na str. 31 cv. 1, 2, 3.

Přírodověda – str. 38 – Subtropický pás.