Knihy dnes škola objednává, ve škole by měly být cca za 3 týdny. Až dorazí do školy, pošlu po dětech prostřednictvím papírové žákovské knížky soupisku Vaší objednávky (název knihy + cena). Vaše dítko Vám předá a Vy pošlete po dítěti patřičný obnos. Po zaplacení si dítě odnáší domů knižní nákup.