Přečtěte si, prosím, aktuality na webu školy, týkající se návratu k původnímu rozvrhu a PCR testů.

Vrátila jsem na stránky náš původní zářijový rozvrh. Takže do školy, prosím, doneste v pondělí i pomůcky na tělocvik./TV a HV s p. uč. Popelkovou/

Blíží se konec školního roku, který byl „trochu“ podivný, ale moji prvňáčkové ho zvládli „na jedničku“ a stali se z nich zocelení jedinci, které jen tak něco nepřekvapí !

Zaslouží si už malé odměny, které bychom zafinancovali z příliš nevyužitého třídního fondu a případně i sběrových peněz:

-Máme možnost zhlédnout divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký Divadla v Dlouhé – On line za 70,-Kč ve třídě.

-Chystáme „Pasování na čtenáře“, které proběhne v posledním červnovém týdnu ve třídě s panem ředitelem. Děti by dostaly diplom a objednanou knihu /cca 240,-Kč/z nakladatelství Albatros . Děti přečtou nacvičený úryvek ze Slabikáře a „pan král“/ředitel /je bude pasovat do stavu čtenářů. Pokud nám nevystačí peníze na knihu, prosím, pokusíme se ještě v červnu dovybrat nebo přinést hodně sběru papíru. Pokud má někdo z rodičů ještě nějaký návrh na zpříjemnění konce 1. třídy, prosím, volejte, pište!

V pátek opět napíšu další týdenní plán.