Vážení rodiče,
na základě další Covid pozitivity v rodině jsem nucena nadále zůstat v karanténě.
V pondělí 24. 1. – 26. 1. proběhne vyučování distanční formou – on – line.
ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY:
Děti přihlásíte na odkaz na webových stránkách první třídy – WEBEX. Schůzku spustím v 8:30h. Doporučuji se přihlásit již v 8:30h, vypnout kameru a mikrofon. Vyučování začne v 9:00h. ZAPÍNAT A VYPÍNAT MIKROFON JIŽ DĚTI UMÍ 🙂
9:00 – 9:55  bude vždy český jazyk. Na český jazyk dětem připravte Slabikář, velkou písanku, černou plastovou tabulku s písmeny, bílou mazací tabulku s fixem, penál
9:55 – 10:05 přestávka (neodpojujte se ze schůzky, vypněte kameru a zvuk)10:05 – 11:00  bude vždy matematika. Na matematiku dětem připravte pracovní učebnici a početník. Vyučování končí v 11:00h.

 ANGLICKÝ JAZYK: plán práce na třídní webu (on-line není technicky možný)
Po skončení vyučování vždy napíši e-mail s odučeným obsahem učiva a se zadáním domácích úkolů, které prosím vypracovat do následujícího dne. 

Obědy budou dětem automaticky odhlášeny. Kdo má zájem o oběd, kontaktujte vedoucí školní jídelny pí. Křivkovou – ekonomzs@seznam.cz
Děkuji za spolupráci.