Srdečné pozvání pro rodiče na krátkou závěrečnou slavnost – Pasování čtenářů plánujeme v úterý 22.6. od 10, 45 h na školní zahradě. Děti přednesou krátké básničky, přečtou úryvek ze Slabikáře a budou panem králem pasováni. Vše proběhne během poslední hodiny výuky. Pokud by pršelo, budeme ve třídě.