Úspěšnému lovu zdar, páťáci 🤩

Škola v přírodě: Hrachov 31.5. – 7.6.2022, cena 4300,- Kč, RS Hrachov

Dokončili jsme k 15.10.2021:

ČJ + INF

 • zopakovali jsme rozdíl mezi nářečím a slangem, frazeologie
 • připomněli jsme si synonyma a antonyma, slova nadřazená, souřadná
 • významový okruh slova
 • nově jsme si vysvětlili HOMONYMA a TERMÍNY
 • pozor na tvary KROPICÍ X KROPÍCÍ, UŠI X UCHA, OČI X OKA
 • při slohu děláme REPRODUKCI TEXTU – na příští týden si děti mají připravit minutové vystoupení o libovolné rase psů
 • ve čtení „cestujeme po českých městech“ a historii
 • děti si za školní rok mají přečíst čtyři libovolné knížky a představit je – dostanou „cihličku“, kterou nalepíme na čtenářskou zeď
 • V INFORMATICE – se učíme pracovat s Ëxcelem, výpočty – suma, plus, mínus, krát, děleno

MAT

 • Uč. s. 15 – jednotky a opakování
 • PS s. 9/ cv. 4 dole
 • Početník 1. díl: s. 12 celá – zkontrolováno
 • Úlohy z matematiky Fraus – www.matika.in
 • GEO: opakování – trojúhelník a jeho obvod, uč. s. 50, PS s. 33 celá a s. 34 / 1-3 nahoře

AJ

 • PB s. 23 – DÚ slovíčka 23/1
 • WB s. 17 celá
 • 26.10. Halloween – dobrovolné masky, kostýmy, dekorace
 • On-line učebnice není povinná – jen pomoc s poslechy a nácvikem plynulého čtení.
 • Slovníček

 • Uč. s. 21 Neživá příroda, rudy
 • PS s. 11

VL

 • viz Aktuality

Kalendář akcí

ZÁŘÍ

 • 1.9. Nejstarší a rozumní páťáci, na viděnou! – viz info na stránkách školy
 • 14.9. Individuální telefonické konzultace 16:00-18:00
 • 21.9. Tonda Obal – ekoprogram ve škole
 • 24.9. Ekoprogram Hmyz pod lupou – ve škole, 80 Kč z TF přesunuto na 10.5.2022 🙁
 • 27.9. Ředitelské volno, 28.9. Státní svátek

ŘÍJEN

 • 1.10. – 8.10. Sběr papíru
 • 6.10. Den hlavolamů ve škole … 100 Kč z tř. fondu
 • 8.10. The Cello Boys – koncert Divadlo H. Počernice … 70 Kč z TF
 • 13.10. Trapas nepřežiju – komedie o slušném chování v Divadle H. Počernice … 60 Kč z TF
 • 19.10. Fotografování jednotlivců
 • 26.10. Poznej sám sebe – program ve škole
 • 27.10. – 31.10. Podzimní prázdniny + státní svátek

LISTOPAD

 • 9.11. Ekoprogram Šetřeme vodou – ve škole, 60 Kč z TF
 • 23.11. Ekoprogram Život bez odpadu – ve škole, 60 Kč z TF

PROSINEC

Odkaz na Webex

Informace z úvodní pedagogické rady dne 31.8.2021

 • Prosím rodiče o aktualizaci a event. opravu kontaktů/údajů v DM softwaru (Škola online) do 3.9.2021.
 • Seznamte se také, prosím, se Školním řádem MŠ a ZŠ Koloděje
 • Ve společných prostorách jsou povinné roušky.
 • Další termíny třídních schůzek: 23.11.2021, 18.1. (pololetní konzultace), 12.4.2022
 • Den otevřených dveří 22.3.2022, 15-18 h.
 • Zápis do 1. třídy 5.4.2022, 15-18 h.
 • Celoroční projekt se bude týkat ekologie.
 • Plánované kulturní akce mimo školu (divadlo aj.) se budou realizovat na základě aktuálních proticovidových opatření.
 • Děkuji Vám a těším se na naši spolupráci, O. Kyselová

Fotogalerie 😂

Odkazy na fotoalba jsem Vám poslala 29.6.2021 do mailu. OK

Školní prázdniny

Třídní fond k 7.10.2021

Všechny děti mají na svém účtu 150 Kč. Vyúčtování třídního fondu je možné vidět na vyžádání. Celková částka ve fondu: 3547 Kč. Další výdaje : 60 Kč divadlo, 2 x 60 Kč ekoprogramy. Ve sběru papíru jsme již našetřili 8707 (tj. 378 Kč na žáka).