Český jazyk – sloh: Malý princ – ochočení lišky. Téma: Odpovědnost. OSV, MR, ZŽS.

Matematika – geometrie -souhrnná cvičení str. 56. Do sešitů cv. 1, 2. ostatní kolekt. ústně.

Přírodověda – Lidské tělo str. 54