Český jazyk – opakování cvičení na str.47 v pracovním sešitě. Učebnice str. 63 – podstatná jména rodu ženského, jejich vzory. Cv. 1, 2. Matematika – PS str. 34 celá krom poslední slovní úlohy.