Budeme procvičovat pokyny z úvodní lekce – stand up,….. a přidáme číslovky do 10 v 1. lekci Hello! – opět rozstříháme kartičky a vložíme je do desek k ostatním

V pracovní učebnici se posuneme na str. 7

Děti dostaly za úkol přinést si v pondělí malého plyšáka a budeme se představovat jménem – I am Hopík,….. And you?…I am Kuňka And you?…….