Zatím jsme se s dětmi a žabkou Kuňkou seznámili s důležitými pokyny – Come in! Sit down! Stand up! Look! Listen! Open your book! Close your book! Sing! Děti dostaly kartičky s těmito pokyny, které doma rozstříhejte a vložte do desek na AJ. Při další hodině v pondělí 13.9. s nimi budeme pracovat. Také jsme se krátce učili představit sebe – I am…..And you? Zahrajeme si hru Simon says a vše důkladně procvičíme. Děti dostanou obrázky vlajek anglicky mluvících zemí, které si mohou doma vybarvit.

Pracovní učebnice Academy Stars jsou snad už někde na cestě z Anglie a až dorazí, budu vybírat 400,-Kč.

Zatím můžete použít elektronickou verzi na adrese https://mee2macmillaneducation.com pod heslem CL66471181. Jsou tam poslechy, písničky aj. ze zmiňované učebnice.