Děti si mají doplnit jako úkol cv. 4 na str. 17 – nakreslit svůj obličej podle nálady a naučit říkat I am scared, ….

Budeme dále pokračovat ve 2. lekci v PS str. 18