Začneme 6. lekci – This is me! – části těla, nová slovíčka, věty – I´ve got two hands. This is my nose. These are my legs.

PS str. 46 – 47, slovíčka str. 93