V tomto týdnu zopakujeme úvodní lekci Hello! v PS do str. 13 a procvičíme nová slovíčka, která mají děti v deskách – čísla 11 – 20. Také v ALphabeth Book přidáme písmena D, E, F s novými slovíčky – doll, dress,… na str. 8 – 9 a založíme si slovníček od A do Z.

Procvičujeme stále fráze What´s your name? My name is…How old are you? I am seven,,, Další týden 27.9. bude Test 1, který obsahuje slovíčka a fráze z této 1. lekce v Pupil´s Book. Je to nenáročné, děti pouze spojují, vybarvují, ale budou za to už hodnoceny známkou.