Budeme opakovat pokyny ze str. 87 – děti budou zvedat správný obrázek podle ústního zadání – stand up, listen,…

Začneme Unit 1 – Hello! – čísla 1 – 10 jako nová slovíčka a fráze – Hello! How old are you? I am seven,…

V Pupil´s Book str. 6 – 7 s poslechem a slovíčka na str. 71 prosím rozstříhat jako domácí úkol na další týden 27.9.