Trénujeme krátké otázky a odpovědi:

Are you hot? Yes, I am. No, I am not.

V PS doplníme podle poslechu str. 19 a zkusíme si zahrát ve dvojicích hru na str. 20/73/.