V pondělí tedy avizovaný test z 1. lekce zaměřený na číslice 1 – 10.

Chválím děti, že se učí slovíčka a píší je do nového slovníčku. Máme jich zatím 12 z Alphabeth Book ze str. 4 a 8. Každé slovíčko už se učíme psát anglicky vedle přeložíme česky a přidáme i obrázek. Na tabuli mám také obrázky a ptám se – What´s this ?…This is a cat,….nebo Is it an apple,….No, it is a frog. apod. Také procvičujeme číslice do 20 a ptáme se – How old are you? I am eight.,..

V tomto týdnu přidáme v Pupil´s Book opakování 2. lekce – I´m happy! – pocity , nálady str. 14 – 17 a v Alphabeth Book přidáme další písmena G, H, I do str. 13 a nová slovíčka z této str. – goat,….