V pondělí dokončíme 2. lekci opakování pocitů, nálad

Procvičíme slovíčka za 1. a 2. lekci.

Budeme procvičovat fráze – How are you feeling ? Are you sick? Yes, I am. No, I am not. – s pomocí plyšáků ve třídě.

V PS doplníme str. 21.