Budeme opakovat slovíčka a fráze ke 3. lekci – školní potřeby, This is my pen, rubber, pencil case,…I´ve got my bag pack,…,

Pokročíme v PS na str. 26 – rozhovor ve dvojicích .