Tak máme za sebou 1. diktát a sloupečky z matematiky. Děti si nesou sešity domů, prosím, napište opravy, kdo má něco opravovat. Každou středu budeme psát diktát vět, příště zaměřený na vlastní jména a 2x týdně sloupečky příkladů na známky jako to bylo v 1. ročníku. Rozjíždíme nové učivo – v ČJ abecedu /naučit zpaměti/ a v matematice postupně sčítání a odčítání do 100. Dnes jsme psali krátký test i z PRV, mám vybraný PS.

ČJ – budeme zkoušet zpaměti abecedu, řadit slova podle ABC

v učebnici se posuneme do str. 26 a v PS do str. 26

M – začneme + – do 100 bez přechodu přes desítku typu 60 + 9, 45 – 5, 85 + 4, 97 – 6, 52 + 8, 100 – 7

v PS se dostaneme na str. 19, v početníku do str. 13

PRV – téma Podzim – měsíce, příroda, stromy, keře, houby

v učebnici přečteme do str. 14 a v PS vyplníme do str. 14

AJ – budeme opakovat – What´s your name? How old are you? a odpovídat My name is … I am six,…

Dále začneme novou kapitolu – Unit 2 – I´m happy / pocity, nálady/ – veselý, rozzlobený,… – I am sad,

happy, angry,….

v PS str. 14 a 15 a nová slovíčka na str. 89

V dalším týdnu 19.10. by mělo proběhnout fotografování jednotlivců /sourozenců/ do vánočního alba.