V pondělí opět testujeme. V úterý 14.12. bude 2 hodiny ve třídě pořad Návštěva hmyzí říše, takže budeme mít jen ČJ a AJ. Původně plánované divadlo v Horních Počernicích 15.12. se nekoná.

Děti si tedy vylosovaly kamaráda , kterému věnují malý dárek poslední den školy 22.12. před Vánocemi. V tento den se nebudeme učit, vyrobíme svícínek/prosím jen přinést svíčku cca 10 cm dlouhou/ a kdo může, tak malé větvičky jehličnanů. Zahrajeme si nějaké zábavné hry ve třídě, anglickou pohádku a kdo může, přinese vzorek cukroví. Děti budou poučeny o hygieně a na závěr si zatančíme a zazpíváme koledy. Skončíme jako vždy ve středu ve 12, 30 h.

ČJ – začneme párové souhlásky h – ch, p – b V učebnici str. 50 – 52, v PS str. 59, Procv. pravopisu str. 10

M – budeme opakovat minuty a písemné + – do 100 a přidáme jednotky délky , v PS str. 40 a budu posílat kopie na procvičení

PRV – Zima – Vánoce , učeb. str. 27, PS str. 26 – 27

AJ – Unit 4 – My favourite colour – lesson 5 and 6 v PS do str. 35, nácvik pohádky Little shack s maskami