ČJ – stále opakujeme, ale také už rozdělujeme slova na slabiky. V učebnici se posuneme na str. 9 a v PS na str. 9.

Budeme pokračovat v písance č. 6 do str. 8, v malé písance do str. 5 Ve čtení budeme zatím číst ve starší

žluté čítance, později přidáme prac. učebnici , takže každý den teď bude úkol ze čtení ze žluté čítanky.

M – stále opakujeme početní operace do 20 – číselné řady, porovnávání, sčítání, odčítání s přechodem 10.

Ve velkém PS se posuneme na str. 5 a v malém početníku na str. 6.

PRV – téma – cestování, bezpečnost, dopravní značky

v učebnici str. 4 – 5, v PS str. 4 – 5

AJ – chválím za přinesené desky, ve kterých už máme 16 slovíček/pokynů/, se kterými pracujeme ve škole. Děti si

do sešitu nalepily 3 vlajky, které si mohou doma vybarvit podle atlasu nebo internetu.

Příští týden vstoupíme do 1. lekce – Hello! s novými slovíčky – číslovkami 1 – 10.

V pracovní učebnici Starter se posuneme na str. 7, slovíčka jsou také vzadu od str. 87 ke každé lekci. Děti ve

škole poslouchají poslechy a tím se učí správnou výslovnost. V učebnici je na druhé straně odkaz

https://mee2.macmillaneducation.com, kde můžete zaregistrovat pod kódem, který odkryjete pod stříbrným

obdélníčkem a otevře se vám elektronická podoba učebnice , kterou ve škole používáme. Doma si pak děti

na počítači mohou lépe procvičovat probírané učivo.

Dnes děti dostaly a nalepily do notýsku přístupové heslo do školní jídelny :

https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=86, kam ho zadáte.

V pondělí jsem první 3 hodiny u lékaře, přijdu až 4. vyuč. hodinu.

Konzultace 14.9. jsou bez objednání, zavolejte, pokud bude obsazeno, tak později.