ČJ – od května už budeme hodně opakovat učivo z celého roku a zakončíme v týdnu před školou v přírodě závěrečným

testem

do pátku 6.5. – učeb. str. 83 – 85, PS str. 86 – 87, čítanka str. 60 – 61, Pohádky o dom. znameních – práce s textem –

6. kapitola

M – zbývá nám dokončit ještě násobilku 9 a v geometrii shodnost úseček a vzájemnou polohu 2 přímek/ rovnoběžky,

různoběžky/ a máme také splněno, závěrečný test také v týdnu před Švp

do 6.5. začneme násobení 9, v PS str. 41 – 43, Početník str. 26 – 27

PRV – přesazování pokojových rostlin- učeb. str. 49 , PS str. 52

AJ – začneme poslední lekci č. 8 – Animals on the farm – What is it? It´s a pig. What are they ? They are rabbits.

PS str. 62 – 63, AB – Unit 7 – spelling S,T,U,V

Děkuji všem, kdo přinesli sběr papíru, umístili jsme se na 4. místě – dobrá práce!

V úterý 3.5.tedy jedeme do divadla Minor na představení Libozvuky, peníze máme vybrané. S sebou jen batůžek/ kabelka

se svačinou, neučíme se.

Pojedeme MHD – ráno A 111 v 8:11, pak M na Můstek, zpět stejně, v Kolodějích budeme A 111 v 11: 53. Takže je to déle než 4.

vyučovací hodiny. Paní vychovatelka v ŠD pak půjde s dětmi na oběd.