ČJ – zpočátku týdne budeme hlavně opakovat dosavadní učivo a pak začneme nové učivo – Dělení větných celků na

věty jednoduché a souvětí. V učebnici str. 77 a v PS str. 81. Pokročíme i čítance do str. 35 a v písance č. 2.Určitě dočteme i

1. kapitolu Pohádek o domovních znameních – ve čtení se teď budeme věnovat více porozumění textu a odpovědím na

otázky.

M – také zpočátku opakování všech početních operací do 100, zejména násobků do 50. Pak začneme násobení 6.

V PS str. 24 – 25 a v Početníku str. 14 – 15

PRV – Lidé a společnost – Výroba papíru a skla, Třídíme odpad

učebnice str. 40 – 42, v PS str. 42 – 43

AJ – začneme novou kapitolu 7 – My family – v PS str. 54 – 55 a nová slovíčka na str. 94, nové fráze – představení se – This is my brother. Nice to meet you. My sister is nice. They are my mum and dad.