ČJ – věta jednoduchá a souvětí, vzorec souvětí V1, ale V2,……

učeb. str. 77, PS str. 82, Procvičování pravopisu postupně dokončovat, Čítanka str. 38 – 39, Pohádky o domovních

znameních – 2. kapitola, písanka 2 postupné pokračování, přepis, diktát

M – dělení 6 – PS str. 26 – 28, Početník str. 16 – 17, desetiminutovka na násobení, dělení do 50

PRV – Lidé a společnost – Chráníme přírodu, Já to hravě zvládnu 6 – test/31.3./

učeb. str. 43, PS str. 44 – 45

AJ – My family – This is my brother. My brother is happy. These are my uncle and aunt. They are tired……..

PS str. 56 – 57, AB str. 16 – 17